VERLOOP

1

Intake

2

Logopedisch

voorschrift

onderzoek

4

CONSULTING

Logopedisch

voorschrift

therapie

5

CONSULTING

Goedkeuring 

&

Start therapie

Logopedisch onderzoek

3

INTAKE

Tijdens deze eerste afspraak gaan we dieper in op de moeilijkheden die u of uw kind ervaren.

Er worden verdiepende vragen gesteld die de basis vormen van een duidelijke probleemschets.

Verder wordt er nagegaan of een logopedisch onderzoek nodig is en wordt de gehele

procedure verder uitgelegd.

 

                  Gelieve twee kleefbriefjes van de mutualiteit te voorzien tijdens deze afspraak