U kan bij ons terecht voor

Leerproblemen & leerstoornissen

Taalontwikkelingsstoornissen

Articulatiestoornissen

Tijdens de therapie wordt er aandacht besteed aan de motivatie

mede door op een creatieve manier de moeilijkheden aan te pakken.

159846485_446852536368822_28222220742424
Alphabet_edited.png

Leerproblemen en leerstoornissen

Indien er leerproblemen optreden op het vlak van lezen, schrijven of rekenen kan deze achterstand d.m.v. logopedische therapie ingehaald worden.  Als dit na intensieve begeleiding niet lukt omwille van een te grote achterstand en een hardnekkig probleem, spreken we van een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie). 

Idea_edited_edited_edited.png

Taalontwikkelingsstoornissen

De taalontwikkeling doorloopt verschillende stadia. Bij sommige kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop ten opzichte van leeftijdsgenoten. ​De taalstoornis kan zich voordoen op het vlak van taalproductie, taalbegrip of op beide vlakken. De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm, de taalinhoud als het taalgebruik. 

 

Speech Bubble A +

Articulatiestoornissen

Er wordt gesproken over een articulatiestoornis indien de spraakontwikkeling een vertraging kent ten opzichte van leeftijdsgenootjes. Articulatiestoornissen kunnen verschillende oorzaken hebben. Vaak zijn ze het gevolg van een onvoldoende of foutief leren van de productie van spraakklanken (fonetiek) of van de betekenisdragende functie (fonologie) hiervan.

 

Daarnaast kan een structureel anatomische oorzaak aan de basis liggen (orofaciale myofunctionele problemen, slikstoornissen, ...). Ook auditief perceptuele of neurologische problemen kunnen articulatie- problemen en stoornissen in de hand werken.