top of page

LOGOPEDIE

We zetten alles op alles om de nodige ondersteuning te bieden op logopedisch vlak. We willen een sterke basis toereiken aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren met een achterstand 
(leerstoornissen, taalstoornissen en articulatiestoornissen).

Niets is mooier dan een kind te zien groeien in zijn capaciteiten en zelfvertrouwen.

'Iedereen is een ster

&

schittert op zijn eigen manier'

U kan bij ons terecht voor

Leerproblemen & leerstoornissen

Taalontwikkelingsstoornissen

Articulatiestoornissen

Tijdens de therapie wordt er aandacht besteed aan de motivatie

mede door op een creatieve manier de moeilijkheden aan te pakken.

159846485_446852536368822_28222220742424

VERLOOP

1

Intake

2

Logopedisch

voorschrift

onderzoek

4

CONSULTING

Logopedisch

voorschrift

therapie

5

CONSULTING

Goedkeuring 

&

Start therapie

Logopedisch onderzoek

3

INTAKE

Tijdens deze eerste afspraak gaan we dieper in op de moeilijkheden die u of uw kind ervaren.

Er worden verdiepende vragen gesteld die de basis vormen van een duidelijke probleemschets.

Verder wordt er nagegaan of een logopedisch onderzoek nodig is en wordt de gehele

procedure verder uitgelegd.

 

                  Gelieve twee kleefbriefjes van de mutualiteit te voorzien tijdens deze afspraak

TARIEVEN

Intake:   gesprek, administratie & dossierverwerking

€ 50           -       Niet terugbetaalbaar

Intake:   gesprek, administratie & dossierverwerking

 

€ 50           -       Niet terugbetaalbaar

Logopedisch onderzoek:   aanvang (per 30 min)

 

€ 33,16       -       Terugbetalingstarief € 25,66

Logopedisch onderzoek:   evolutie 

€ 47,27       -       Terugbetalingstarief € 36,27

Logopedisch onderzoek:   aanvang (per 30 min.) 

€ 42,72       -       Terugbetalingstarief € 25,66

Logopedisch onderzoek:   evolutie 

€ 51,50       -       Terugbetalingstarief € 36,27

Logopedische therapie:   30 minuten*

     € 28,33       -       Terugbetalingstarief € 22,33      

Logopedische therapie:   60 minuten*

€ 56,89       -       Terugbetalingstarief € 45,89

Logopedische therapie:   30 minuten*

 

      € 36,14      -       Terugbetalingstarief € 22,98     

Logopedische therapie:   60 minuten*

€ 72,59     -       Terugbetalingstarief € 45,89

(* De duur van de therapiesessie wordt bepaald door de leeftijd en/of problematiek)

Indien er geen terugbetaling mogelijk is via de verplichte verzekering, kunt u beroep doen op de aanvullende verzekering (AVR). Deze terugbetaling varieert van mutualiteit tot mutualiteit. Voor meer info neemt u best contact op met uw mutualiteit.

Tarieven gelden vanaf 01/03/2024 en kunnen wijzigen

bottom of page